Menu

** ท่าเล่นกล้ามไหล่ **

0 Comments


Barbell Shoulder Press

barbellshoulderpress

คำอธิบายท่าฝึก:

  • นั่งบนเบาะ ยกบาร์เบลล์ออกจากที่วางโดยจับให้มือกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย หน้ามองตรงมาข้างหน้า (รูปที่ 1)
  • ค่อยๆ ผ่อนบาร์เบลล์ลงมาช้าๆ จนถึงระดับคอ หรือแตะอกส่วนบน (รูปที่ 2)
  • ดันบาร์เบลล์กับสู่จังหวะเริ่มต้น (ให้หยุดก่อนที่ข้อศอกจะล็อก เพื่อให้กล้ามไหล่ทำงานได้เต็มที่) นับเป็น 1 ครั้ง (ทำต่อไปจนครบตามจำนวนที่กำหนด)

การเพิ่มความหลากหลาย:

  • การเพิ่มความกว้างในการจับบาร์ จะช่วยให้กล้ามไหล่ด้านหน้าทำงานหนักขึ้น เพราะทำให้กล้ามไทรเซปเข้ามาช่วยได้น้อยลง แต่อาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากขึ้น
  • ท่านี้สามารถยืนฝึกได้ แต่ต้องระวังการโกงโดยแอ่นหลังช่วยขณะออกแรง เพราะอาจบาดเจ็บได้

 

Dumbbell Shoulder Press

Dumbbell Shoulder Press

คำอธิบายท่าฝึก:

  • นั่งบนเบาะ ถือดัมเบลให้อยู่ระดับหัวไหล่ หันฝ่ามือไปทางด้านหน้า (รูปที่ 1)
  • ออกแรงยกดัมเบลขึ้น หยุดก่อนที่ข้อศอกจะล็อกเพื่อให้กล้ามไหล่ทำงานเต็มที่ (ข้อศอกงอเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ต้องงอเยอะ) (รูปที่ 2)
  • ค่อยๆ ผ่อนดัมเบลลงช้า จนดัมเบลอยู่ระดับหู นับเป็น 1 ครั้ง ยกต่อไปจนครบจำนวนครั้งที่กำหนด

การเพิ่มความหลากหลาย:

  • ท่านี้สามารถยืนฝึกได้ แต่ต้องระวังการโกงโดยแอ่นหลังช่วยขณะออกแรง เพราะอาจบาดเจ็บได้