Menu

ป้ายกำกับ: Triceps Pushdown

** ท่าเล่นกล้ามแขนด้านหลัง **

Triceps Pushdown คำอธิบายท่าฝึก: การฝึกด้วยท่า Triceps Pushdown (Straight Bar) เริ่มต้นจากการปรับรอกให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด คล้องบาร์ตรงยาวเอาไว้ อ่านต่อ

Triceps Pushdown

คำอธิบายท่าฝึก: การฝึกด้วยท่า Triceps Pushdown (Straight Bar) เริ่มต้นจากการปรับรอกให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด คล้องบาร์ตรงยาวเอาไว้ ยืนตรง หันหน้าเข้าหาเคเบิ้ล เท้าทั้งสองข้างวางห่างกันประมาณหัวไหล่ คว่ำมือทั้งสองข้างลง จับบาร์ด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ แล้วดึงลงมาจนแขนตึง เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Triceps Pushdown (Straight Bar) Continue reading “** ท่าเล่นกล้ามแขนด้านหลัง **”