Menu

ป้ายกำกับ: อัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย

อัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย

การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย เมื่อเราออกกำลังกายร่างกายจะใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น การทำงานของหัวใจเพิ่มขึ้น การประเมินความหนักของการออกกำลังกาย จะประ อ่านต่อ

การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย

เมื่อเราออกกำลังกายร่างกายจะใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น การทำงานของหัวใจเพิ่มขึ้น การประเมินความหนักของการออกกำลังกาย จะประเมินจากอัตราการเต้นของหัวใจ โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

คนที่เริ่มต้นออกกำลังกายควรจะให้มีการเต้นของหัวใจประมาณ 55%ของอัตราเต้นสูงสุด
หากคนที่แข็งแรงควรจะมีอัตราการเต้นประมาณ90% การออกกำลังให้ได้ประโยชน์ต่อหัวใจควรจะให้เต้นประมาณ 70-85%สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ครั้งละ 20-30 นาที

การออกกำลังกาย

วิธีการจับชีพขจร

  • จับชีพขจรหลังจากออกกำลังกาย บริเวณที่คลำได้คือบริเวณข้อมือ ให้นับชีพขจรเป็นเวลา 10 วินาที เมื่อคูณ6จะได้เป็นจำนวนครั้งต่อนาที
  • การคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด ทำได้โดยนำ 220-อายุ จะได้อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
  • หากต้องการให้หัวใจเต้น 60 % ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็ให้เอา 0.6คูณตัวเลขอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็จะได้อัตราการเต้นเป้าหมาย และพยายามออกกำลังเพื่อให้หัวใจเต้นตามเป้าหมาย
  • การออกกำลังแบบเบาๆหัวใจจะเต้นอยู่ในเกณฑ์ 40-60 %
  • การออกกำลังแบบปานกลางหัวใจจะเต้นอยู่ในเกณฑ์ 60-80%
  • การออกกำลังแบบหนักหัวใจจะเต้นอยู่ในเกณฑ์ 80-100%