Menu

ไต้หวันสั่งห้ามเชือดหมาแมวเพื่อการบริโภค

ไต้หวันปรับเพิ่มมาตรการหลายอย่าง เพื่อให้กฎหมายคุ้มครองสัตว์มีความครอบคลุมและเข้มงวดยิ่งขึ้น ไต้หวันปรับเข้มกฎหมายคุ้มครองสัตว์ เพิ่มคำสั่งห้ามเชือดหม อ่านต่อ

“ปีนผา”เทรนด์ใหม่แห่งการออกกำลังกาย

ลองจินตนาการขณะที่คุณกำลังยึดตัวอยู่บนหน้าผา กล้ามเนื้อสะโพกและลำตัวแข็งตึงเพื่อรองรับร่างกายส่วนร่าง คุณเอนตัวไปด้านหลังเล็กน้อย เหยียดแขนข้างหนึ่งไป อ่านต่อ

อัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย

การออกกำลังกาย

การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย เมื่อเราออกกำลังกายร่างกายจะใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น การทำงานของหัวใจเพิ่มขึ้น การประเมินความหนักของการออกกำลังกาย จะประ อ่านต่อ