Menu

** ท่าเล่นกล้ามแขนด้านหน้า (ไบเซป) **

ConcentrationCurl

Concentration Curl คำอธิบายท่าฝึก: การฝึกด้วยท่า Concentration Curl เริ่มต้นจากการเตรียมดัมเบลหนึ่งอัน นั่งลงบนเบาะ จากนั้นเอนตัวลงมาทางด้านหน้า ให้แข อ่านต่อ

** ท่าเล่นกล้ามหลัง **

Seated-Cable-Row-Special

Seated Cable Row คำอธิบายท่าฝึก:   จังหวะที่ 1 – นั่งบนอุปกรณ์ ใช้เท้าเหยียบ แป้นเหยียบ / งอหัวเข่า ส่วนจุดที่เราวางก้นนั้น ให้เราถือ Handle ( ค อ่านต่อ

** ท่าเล่นกล้ามอก **

Low-Pulley-Cable-Fly

Incline Barbell Press คำอธิบายท่าฝึก: การฝึกด้วยท่า Incline Barbell Bench Press เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าลงบนเบาะเอียงขึ้น 45 องศา หงายมือทั้งสองข้างข อ่านต่อ