Menu

หมวดหมู่: ท่าทางการฝึก

ท่าทางการฝึก

** ท่าเล่นกล้ามไหล่ **

Barbell Shoulder Press คำอธิบายท่าฝึก: นั่งบนเบาะ ยกบาร์เบลล์ออกจากที่วางโดยจับให้มือกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย หน้ามองตรงมาข้างหน้า (รูปที่ 1) ค่อยๆ ผ่ อ่านต่อ

Barbell Shoulder Press

barbellshoulderpress

คำอธิบายท่าฝึก:

  • นั่งบนเบาะ ยกบาร์เบลล์ออกจากที่วางโดยจับให้มือกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย หน้ามองตรงมาข้างหน้า (รูปที่ 1)
  • ค่อยๆ ผ่อนบาร์เบลล์ลงมาช้าๆ จนถึงระดับคอ หรือแตะอกส่วนบน (รูปที่ 2)
  • ดันบาร์เบลล์กับสู่จังหวะเริ่มต้น (ให้หยุดก่อนที่ข้อศอกจะล็อก เพื่อให้กล้ามไหล่ทำงานได้เต็มที่) นับเป็น 1 ครั้ง (ทำต่อไปจนครบตามจำนวนที่กำหนด)

Continue reading “** ท่าเล่นกล้ามไหล่ **”