Menu

หมวดหมู่: ท่าทางการฝึก

ท่าทางการฝึก

** ท่าเล่นกล้ามอก **

Incline Barbell Press คำอธิบายท่าฝึก: การฝึกด้วยท่า Incline Barbell Bench Press เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าลงบนเบาะเอียงขึ้น 45 องศา หงายมือทั้งสองข้างข อ่านต่อ

Incline Barbell Press

incline-1 incline-2

คำอธิบายท่าฝึก: การฝึกด้วยท่า Incline Barbell Bench Press เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าลงบนเบาะเอียงขึ้น 45 องศา หงายมือทั้งสองข้างขึ้น จับบาร์เบลด้วยความกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย จากนั้นยกบาร์เบลออกมาจากที่พัก ในลักษณะที่แขนตึง แต่ไม่ล็อกข้อศอก เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Incline Barbell Bench Press Continue reading “** ท่าเล่นกล้ามอก **”

** ท่าเล่นกล้ามไหล่ **

Barbell Shoulder Press คำอธิบายท่าฝึก: นั่งบนเบาะ ยกบาร์เบลล์ออกจากที่วางโดยจับให้มือกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย หน้ามองตรงมาข้างหน้า (รูปที่ 1) ค่อยๆ ผ่ อ่านต่อ

Barbell Shoulder Press

barbellshoulderpress

คำอธิบายท่าฝึก:

  • นั่งบนเบาะ ยกบาร์เบลล์ออกจากที่วางโดยจับให้มือกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย หน้ามองตรงมาข้างหน้า (รูปที่ 1)
  • ค่อยๆ ผ่อนบาร์เบลล์ลงมาช้าๆ จนถึงระดับคอ หรือแตะอกส่วนบน (รูปที่ 2)
  • ดันบาร์เบลล์กับสู่จังหวะเริ่มต้น (ให้หยุดก่อนที่ข้อศอกจะล็อก เพื่อให้กล้ามไหล่ทำงานได้เต็มที่) นับเป็น 1 ครั้ง (ทำต่อไปจนครบตามจำนวนที่กำหนด)

Continue reading “** ท่าเล่นกล้ามไหล่ **”