Menu

หมวดหมู่: ท่าทางการฝึก

ท่าทางการฝึก

** ท่าเล่นกล้ามแขนด้านหลัง **

Triceps Pushdown คำอธิบายท่าฝึก: การฝึกด้วยท่า Triceps Pushdown (Straight Bar) เริ่มต้นจากการปรับรอกให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด คล้องบาร์ตรงยาวเอาไว้ อ่านต่อ

Triceps Pushdown

คำอธิบายท่าฝึก: การฝึกด้วยท่า Triceps Pushdown (Straight Bar) เริ่มต้นจากการปรับรอกให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด คล้องบาร์ตรงยาวเอาไว้ ยืนตรง หันหน้าเข้าหาเคเบิ้ล เท้าทั้งสองข้างวางห่างกันประมาณหัวไหล่ คว่ำมือทั้งสองข้างลง จับบาร์ด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ แล้วดึงลงมาจนแขนตึง เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Triceps Pushdown (Straight Bar) Continue reading “** ท่าเล่นกล้ามแขนด้านหลัง **”

** ท่าเล่นกล้ามน่อง **

Standing Calf Raise คำอธิบายท่าฝึก: ยืนตรง แยกเท้าห่างออกจากกันประมาณไหล่ สองแขนแนบลำตัว ถือดัมเบลล์เอาไว้ข้างละอัน หรือหากไม่มีจะใช้ขวดน้ำที่บรรจุน้ำ อ่านต่อ

Standing Calf Raise

Standing Calf Raise2 Standing Calf Raise

คำอธิบายท่าฝึก: ยืนตรง แยกเท้าห่างออกจากกันประมาณไหล่ สองแขนแนบลำตัว ถือดัมเบลล์เอาไว้ข้างละอัน หรือหากไม่มีจะใช้ขวดน้ำที่บรรจุน้ำจนเต็มแทนก็ได้ค่ะ ถ้าหาไม่ได้จริง ๆ จะไม่พึ่งอุปกรณ์เลยก็ย่อมได้เช่นกัน เอาสองมือท้าวสะเอวไว้ก็พอ
– ยกตัวขึ้นด้วยการเขย่งปลายเท้า ค้างไว้สัก 2 – 3 วินาที ลดส้นเท้าลงสู่ท่าเริ่มต้นโดยให้ปลายเท้าด้านหน้าเผยอขึ้นเล็กน้อยก่อนเริ่มใหม่ Continue reading “** ท่าเล่นกล้ามน่อง **”

** ท่าเล่นกล้ามท้อง **

Sit-Up คำอธิบายท่าฝึก: การฝึกด้วยท่า Sit Up เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าราบลงบนพื้น ตั้งเข่าชันขึ้น วางเท้าทั้งสองข้างกว้างประมาณหัวไหล่  มือทั้งสองข้างป อ่านต่อ

Sit-Up

Sit Up Sit Up2

คำอธิบายท่าฝึก: การฝึกด้วยท่า Sit Up เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าราบลงบนพื้น ตั้งเข่าชันขึ้น วางเท้าทั้งสองข้างกว้างประมาณหัวไหล่  มือทั้งสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอย เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Sit Up Continue reading “** ท่าเล่นกล้ามท้อง **”