Menu

ผู้เขียน: I Am Coconut

ตารางฝึกเพาะกายขั้นต้น สำหรับมือใหม่

การฝึกเพาะกายขั้นต้น การฝึกเพาะกายขั้นต้น เป็นเบสิคที่คนที่เร่มเล่นเพาะกาย ( เล่นกล้าม ) ควรจะฝึก ไม่ว่าจะต้องการหุ่นแบบนักกล้าม หรือ หุ่นนายแบบก็ตาม อ่านต่อ

การฝึกเพาะกายขั้นต้น

การฝึกเพาะกายขั้นต้น เป็นเบสิคที่คนที่เร่มเล่นเพาะกาย ( เล่นกล้าม ) ควรจะฝึก ไม่ว่าจะต้องการหุ่นแบบนักกล้าม หรือ หุ่นนายแบบก็ตาม การเริ่มต้นพื้นฐานการฝึก ก็จะเมือนๆกัน ไม่ต่างกันแต่อย่างใด ระบบการฝึก อาจจะออกแบบให้เป็นพิเศษตามแต่กรณีของบุคคล แต่ท่าฝึกทุกอย่างในการฝึกเพาะกายขั้นต้นนั้น ก็เหมือนๆกัน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด Continue reading “ตารางฝึกเพาะกายขั้นต้น สำหรับมือใหม่”

ฝึกกล้ามอกด้วย Bench Press อย่างมืออาชีพ

ท่า Bench Press คือท่าฝึกเพาะกายที่รับความนิยมมากที่สุดในยิม มันเป็นท่าฝึกร่างกายส่วนบนที่เราสามารถใช้น้ำหนักมากๆได้  แต่โชคไม่ดีนักที่ Bench Press คื อ่านต่อ

ท่า Bench Press คือท่าฝึกเพาะกายที่รับความนิยมมากที่สุดในยิม มันเป็นท่าฝึกร่างกายส่วนบนที่เราสามารถใช้น้ำหนักมากๆได้  แต่โชคไม่ดีนักที่ Bench Press คือสาเหตุของการบาดเจ็บได้มากที่สุดท่าหนึ่ง บทความนี้จะสอนคุณเกี่ยวกับเทคนิคในการฝึกท่านี้อย่างถูกต้อง ช่วยให้คุณยกได้หนักโดยไม่บาดเจ็บ Continue reading “ฝึกกล้ามอกด้วย Bench Press อย่างมืออาชีพ”

ฝึกแบบ HIT เผาผลาญพลังงานหลังการฝึกได้มากกว่า

Dorian Yates เคยพูดว่า “สิ่งที่ผู้คนเข้าใจผิดมากที่สุด คือ การใช้เวลาอยู่ในยิมเป็นเวลานานๆ สำหรับผมแล้ว ผมใช้เวลาเพียง 45-60 นาทีเท่านั้นสำหรับก อ่านต่อ

Dorian Yates เคยพูดว่า “สิ่งที่ผู้คนเข้าใจผิดมากที่สุด คือ การใช้เวลาอยู่ในยิมเป็นเวลานานๆ สำหรับผมแล้ว ผมใช้เวลาเพียง 45-60 นาทีเท่านั้นสำหรับการฝึกในแต่ละวัน”

นักวิจัยแบ่งผู้ทดลองเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ฝึกแบบปกติ โดยฝึกท่าละ 4 เซ็ต ฝึกทั้งหมด 8 ท่า กับอีกกลุ่มนึงให้ฝึกแบบ HIT (High Intensity Training) โดยใช้น้ำหนักที่มากกว่า และใช้จำนวนครั้งที่น้อยกว่า โดยกลุ่มทดลองกลุ่มแรกใช้เวลาในการการฝึกโดยเฉลี่ย 52 นาที แต่กลุ่มที่ฝึกแบบ HIT ใช้เวลาในการการฝึกโดยเฉลี่ย 22 นาที เท่านั้น โดยนักวิจัยวัดอัตราการเผาผลาญของผู้ทดลอง 2 ครั้ง คือ ก่อนการฝึก 22 ช.ม.  และหลังการฝึก 22 ช.ม. Continue reading “ฝึกแบบ HIT เผาผลาญพลังงานหลังการฝึกได้มากกว่า”