Menu

** ท่าเล่นกล้ามแขนด้านหลัง **

0 Comments


Triceps Pushdown

คำอธิบายท่าฝึก: การฝึกด้วยท่า Triceps Pushdown (Straight Bar) เริ่มต้นจากการปรับรอกให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด คล้องบาร์ตรงยาวเอาไว้ ยืนตรง หันหน้าเข้าหาเคเบิ้ล เท้าทั้งสองข้างวางห่างกันประมาณหัวไหล่ คว่ำมือทั้งสองข้างลง จับบาร์ด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ แล้วดึงลงมาจนแขนตึง เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Triceps Pushdown (Straight Bar)

Triceps Pushdown Triceps Pushdown2

1.เริ่มต้นจากการค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังแขนออก ปล่อยให้บาร์ถูกดึงขึ้นไปตามแรงของเคเบิ้ล โดยที่ต้นแขนไม่ขยับ จนกล้ามเนื้อหลังแขนถูกเหยียดออกจนตึง พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังแขน ดึงบาร์ลง เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

 

Dumbbell Kickback

Dumbbell Kickback

คำอธิบายท่าฝึก: วิธีการของท่า Kickback Dumbbell คือ การก้มตัวลงไปข้างหน้าให้มากที่สุด ทำการยันมือข้างหนึ่งไว้ให้มั่นคง อีกข้างหนึ่งของมือถือดัมเบลไว้ ทำการยกมือข้างที่ถือดัมเบล เหยียดตรงไปทางด้านหลัง แล้วจึงลดน้ำหนักดัมเบลลงกลับมาที่เดิม

ป้ายกำกับ:, ,