Menu

** ท่าเล่นกล้ามอก **

0 Comments


Incline Barbell Press

incline-1 incline-2

คำอธิบายท่าฝึก: การฝึกด้วยท่า Incline Barbell Bench Press เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าลงบนเบาะเอียงขึ้น 45 องศา หงายมือทั้งสองข้างขึ้น จับบาร์เบลด้วยความกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย จากนั้นยกบาร์เบลออกมาจากที่พัก ในลักษณะที่แขนตึง แต่ไม่ล็อกข้อศอก เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Incline Barbell Bench Press

1.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าอก ออก งอแขน ลดบาร์เบลลงจนแตะยอดอก โดยให้แขนทำมุมประมาณ 70 องศากับลำตัว พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.จากนั้นเริ่มออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกเพื่อยกบาร์เบลขึ้นจนสุดพิสัย เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

Low-Pulley Cable Fly

inclinel-fly-2 inclinel-fly-1

คำอธิบายท่าฝึก: การฝึกด้วยท่า Cable Fly (Lower Chest)เริ่มต้นจากการปรับรอกทั้งสองฝั่งให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด พร้อมกับคล้องด้ามจับเอาไว้ จากนั้นให้ไปยืน

1.เริ่มต้นจากการค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าอกออก โดยให้แขนทั้งสองข้างถูกแรงของเคเบิ้ลดึงออกไปจนกล้ามเนื้อหน้าอกถูกเหยียดตัวจนสุด ในลักษณะที่แขนไม่เหยียดออกไปด้วย พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอก เพื่อดึงมือทั้งสองข้างกลับเข้าสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

นับเป็น 1 ครั้ง

ป้ายกำกับ:, ,