Menu

** ท่าเล่นกล้ามน่อง **

0 Comments


Standing Calf Raise

Standing Calf Raise2 Standing Calf Raise

คำอธิบายท่าฝึก: ยืนตรง แยกเท้าห่างออกจากกันประมาณไหล่ สองแขนแนบลำตัว ถือดัมเบลล์เอาไว้ข้างละอัน หรือหากไม่มีจะใช้ขวดน้ำที่บรรจุน้ำจนเต็มแทนก็ได้ค่ะ ถ้าหาไม่ได้จริง ๆ จะไม่พึ่งอุปกรณ์เลยก็ย่อมได้เช่นกัน เอาสองมือท้าวสะเอวไว้ก็พอ
– ยกตัวขึ้นด้วยการเขย่งปลายเท้า ค้างไว้สัก 2 – 3 วินาที ลดส้นเท้าลงสู่ท่าเริ่มต้นโดยให้ปลายเท้าด้านหน้าเผยอขึ้นเล็กน้อยก่อนเริ่มใหม่
– ทำซ้ำ 12 – 15 ครั้งต่อเซต ผู้สอนแนะนำให้ทำวันละ 2 – 3 เซตขึ้นไปต่อวัน

 

Donkey Calf Raise

Donkey Calf Raise2 Donkey Calf Raise

คำอธิบายท่าฝึก:

ใช้น้ำหนักลูกเหล็ก แค่ครึ่งเดียวของที่คุณใช้ในท่า Standing Calf Raise ข้างต้น ยังให้เท้าห่างกันเท่ากับความกว้างหัวไหล่เหมือนเดิม แต่เปลี่ยนตำแหน่งนิ้วเท้า ให้ชี้ตรงไปข้างหน้า สำหรับท่านี้ สิ่งที่เน้นคือ อย่างอหัวเข่าเด็ดขาด และให้ผ่อนเพียงข้อเท้าเท่านั้น  บริหารท่านี้ให้ได้ 10 – 12 ครั้ง

 

 

ป้ายกำกับ:, ,