Menu

** ท่าเล่นกล้ามท้อง **

0 Comments


Sit-Up

Sit Up Sit Up2

คำอธิบายท่าฝึก: การฝึกด้วยท่า Sit Up เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าราบลงบนพื้น ตั้งเข่าชันขึ้น วางเท้าทั้งสองข้างกว้างประมาณหัวไหล่  มือทั้งสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอย เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Sit Up

1.เริ่มจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นให้ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อยกลำตัวส่วนบนขึ้นมาจนกระทั่ง ทำมุมเป็นรูปตัว V กับต้นขา พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆ คลายกล้ามเนื้อหน้าท้องออก ลดลำตัวลง พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

*หากฝึกด้วยตัวเปล่าจนชำนาญแล้ว สามารถนำเพลทมากอดไว้ที่หน้าอกเพื่อเพิ่มความยากได้

 

Hanging Leg Raise

Hanging Leg Raise Hanging Leg Raise2

คำอธิบายท่าฝึก: การฝึกด้วยท่า Hanging Leg Raises เริ่มต้นจากการห้อยตัวลงจากบาร์ ขาทั้งสองข้างวางชิดกัน เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Hanging Leg Raises

1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อยกขาขึ้น โดยพยายามให้ลำตัวช่วงบนเคลื่อนที่ให้น้อยที่สุด พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าท้องออก ลดขาลง เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

ป้ายกำกับ:, ,