Menu

การปั่นจักรยาน – cycling

0 Comments


การปั่นจักรยาน หรือ การขี่จักรยาน (อังกฤษ: cycling หรือ bicycling หรือ biking) เป็นการใช้จักรยานในการเดินทาง การพักผ่อน หรือสำหรับการแข่งขันกีฬา หลังจากที่เกิดจักรยานขึ้นในศตวรรษที 19

ปัจจุบันมีผู้ใช้จักรยาน 1 พันล้านคนทั่วโลก และยังเป็นยานพาหนะที่สำคัญในหลายแห่ง การปั่นจักรยานเป็นการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการเดินทางในระยะกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์แล้ว จักรยานมีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งการออกกำลังกาย เกิดพลังงานที่ไม่มีวันหมด

ไม่เป็นมลพิษทางอากาศ ลดความคับคั่งของจราจร มลพิษทางเสียงน้อย (เกือบจะเงียบ) ใช้ง่ายและประหยัดค่าจอดรถ มีอุบัติเหตุน้อย ยังสามารถเดินทางได้บนถนนหรือทางพิเศษ ค่าใช้จ่ายน้อย

ทั่วไป

ป้ายกำกับ:, ,